si-mont

ALU STOLARIJA

Sistemi Heroal profila zadovoljavaju visoke statičke zahtjeve, a s obzirom na tip profila udovoljavaju raznim toplinskim kao i zvučnim zahtjevima izolacije.

Najčešće se koriste sistemi 065 i 065S ugradbene dubine od 65 mm.

Aluminijska stolarija izvodi se iz dvije vrste profila: profila sa prekinutim termičkim mostom i profila bez prekinutog termičkog mosta.

Profili bez prekinutog termičkog mosta popularno se nazivaju profili sa hladnim mostom i oni nemaju termičku izolaciju u sredini pa su pogodni za unutarnju bravariju ili za objekte gdje nije bitna toplinska izolacija.

Profili sa prekinutim termičkim mostom osnovni su uvjet za izradu toplinski kvalitetne stolarije na objektima koji se zagrijavaju. Stupanj toplinske izolacije ovisi o vrsti serije profila.

Aluminijska stolarija može se ponuditi u bilo kojoj boji po RAL-karti ako se radi o plastificiranom profilu, te u bilo kojem Eloksal-tonu, ako se radi o eloksaži.

Heroal serija 065 i 065S

Serija 065 najčešće se ugrađivana serija profila, a odlikuje se kako visokim stupnjem statike tako i mogućnošću da se izradi u varijanti sa ravnim krilom i prečkom (serija 065), u varijanti sa zaobljenim krilom i prečkom koje može pratiti zaobljena lajsna za staklo (serija 065S).

Ova serija može se dodatno naručiti sa pur-pjenom u termičkom mostu.

Ugradbena dubina: 65 mm

Propusnost topline: 1.4-2.3 W/m²K (ovisno o tipu serije)

Heroal serija 090 i 090S

Serija 090 ima zadovoljava veće statičke zahtjeve, te se također nudi mogućnost izvora ravnog krila i prečke (serija 090), kao i serije sa zaobljenim krilom i prečkom koje po potrebi prati zaobljena lajsna za staklo (serija 090S).

I ova se serija može dodatno upotpuniti sa pur-pjenom u termičkom mostu.

Ugradbena dubina: 82 mm

Propusnost topline: 2.4 W/m²K

Ostale Heroal serije

Heroal nudi još mnoge serije, a najvažnije su:

Serija 180: Sistem profila za fasade

Serija 070: Za klizno-podizne stijene

Serija 070S: Sistem profila za klizne stijene

Serija 020: Sistem profila bez prekinutog termičkog mosta

Serija 028 TC: Sistem profila za nadstrešnice